Live/Concert

Friday Night Live

When: Fri., Sept. 20, 7-10 p.m. 2019

"Xiao Dong Wei & Friends" Yuki Mack-Piano, Michael Gould-Percussion, Mei Han-Guzheng, Xiao Dong Wei-Erhu and Mongolian fiddle.

Price: Free to Tri-County Residents