Starlite Restaurant

Hours: Mon.-Fri. 10am-9pm; Sat.-Sun. 8am-9pm